Home / MİSYON

MİSYON

Bütün faaliyet alanlarımızdaki gücümüzü hissettirmek, “AKR Grup” markasını oturtmak, müşterilerine saygınlık ve itibar kazandıracak projeler içinde yer almak, faaliyetlerinde, çevreci bir anlayış içerisinde kaynaklarını en etkin ve verimli bir biçimde kullanarak, performans ve rekabet gücümüzü en yüksek düzeye çıkarmak, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için aranan bir kuruluş olmak.

Dinamik ve genç olan AKR Grup, gösterdiği bu performans ile sunmuş olduğu misyon ve vizyon çerçevesinde hedeflerine çok kısa bir sürede ulaşacağını net olarak ortaya koymuştur. 1998 yılından bu yana Etlik Kardeşler mevkiinde 17 adet konut inşaatını başarı ile tamamlayarak iskanlarını almıştır.

AKR Grup, projelendirmeden anahtar teslimine kadar geçen sürede, adım adım edinilen tecrübelerini bütün faaliyet alanlarına yansıtmış ve projelerinin arkasında durarak mutlak müşteri memnuniyetini ön plana çıkartmıştır. İmza attığı her projede, insan hayatını daha yaşanır kılmak amacıyla adımlar atar. Son deprem yönetmeliği paralelinde gerekli zemin etüdlerini yapar, güvenli, konforlu yaşam alanları inşa eder.

AKR Grup, üstlendiği bütün müteahhitlik hizmetlerindeki başarıları ile tercih edilen şirketler arasında yerini almıştır.