Home / KONUT KREDİSİ

KONUT KREDİSİ

Konut kredisi kullanarak ev alma süreci finansal olarak karmaşık olduğu kadar bürokratik olarak da zahmetli bir süreçtir. Kredilendirme sürecinde işin içerisinde alıcı ve satıcı haricinde banka gibi üçüncü bir aktör olduğundan, tapunun satıcıdan alıcıya devri gibi işlemler daha dolaylı olur. Bankanın işin içinde olması alım satım işlemine daha çok resmiyet katar. İşler hukuka ve prosedürlere daha uygun ilerler, ancak bunun yanında pek çok karmaşık işlemi beraberinde getirir. Bu yazımda, “konut kredim için ekspertiz yapıldı, banka krediye kesin onay verdi, şimdi ne yapmam gerekiyor?” diyenleri aydınlatmaya çalışacağım.

Konut kredisi kesin onay alan tüketici, banka ile tapu dairesinden randevu alır. Çoğu banka, bir görevlisini veya avukatını tüketiciyle beraber tapu dairesine yollar. Ancak, öncesinde bankanın avukatları ilgili tapu dairesinden evin üzerinde başka bir ipotek/rehin kaydının olup olmadığını kontrol ederler. Eğer ipotek yoksa banka tüketiciyi sözleşmeyi imzalamak üzere banka şubesine çağırır. Sözleşmeler imzalanır.

İpotek konusunda önemli bir detay, bazı bankaların tüketiciden ipotek ücreti almasıdır. Aslında konut kredisi kapsamında satın alınan konutlar ipotek harcından muaftır. Ancak bankalar ipotek ücretini devlete verilen bir harç için değil, kendi elemanlarının tapu dairesinde yaptıkları ipotek sorgulamaları ve hazırlanan/takip edilen bürokratik dosyalardan kaynaklanan maliyetler için alırlar.

Tapu işlemleri için hangi belgeler gerekli? 63785.jpg

Sözleşmenin imzalanmasından sonra tapu dairesine gidilir. Tüketici bizzat tapu dairesine gitmek yerine emlakçiye veya başka birine vekalet verebilir, işlerini onun yerine başkası halledebilir. Tapu dairesine şu belgelerle gidilir:

Satışı gerçekleşecek taşınmaza ait tapu senedi
Satıcı ve alıcıların fotoğraflı nüfus cüzdanları (pasaport veya avukat kimliği ile işlem yapılabilmekte ancak ehliyet ile işlem yapılmamaktadır.)
Satıcıların birer, alıcıların ikişer adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları
Tapu sahibi işleme bizzat gelmiyor ise, temsile ilişkin belge(Vekâletname, vasi kararı, kayyım kararı vb.) Vekil veya temsilci olan kişinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve bir adet vesikalık fotoğrafı
Yine alıcılardan da bizzat gelmeyen var ise, onları temsil eden kişilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları, vesikalık fotoğrafları ve temsile ilişkin belge
Satışı yapılacak olan taşınmaza ait ilgili belediyeden alınmış emlak beyan değerini (rayiç bedel) gösteren belge
Kat mülkiyeti kurulmuş gayrimenkullerde DASK poliçesi

Belgeler toparlanıp harç ödendikten sonra, banka avukatının eşliğinde ilgili tapu idaresinde teminat (ipotek) tapu kaydına işlenir. Yeni tapunun alınmasından sonra, banka konutu satan kişinin adına bir hesap açar, krediyi öder. Ödemenin peşinat kısmını yapmanın en güvenilir yolu ise bloke çektir. Tapu daireleri etrafında nakit taşımak riskli olduğundan kesinlikle yanınızda nakit götürmeniz tavsiye edilmez. Parayı hesabınızda bulundurup evi satın alacağınız kişi adına bloke çek keşide edilir, tapu devri sırasında çek satıcıya tapu memuru önünde teslim edilir. Sonrasında satıcı bankaya gidip bu çeki bozdurabilir.

 

Konut Kredisi